Taxiblockad mot EU-mötet i Älvsjö

Fredagen den 23 oktober kommer EU-mötet på Älvsjömässan att blockeras av taxibilar. Mötet samlar över 300 stats- och regeringschefer och företrädare för internationella organisationer och näringsliv.

Dessutom kommer 3-5000 övriga delegater från hela världen till Älvsjömässan i Stockholm. Detta som en del av European Development Days, Sveriges största EU-event under ordförandeskapet.

Storstockholms taxisektion av SAC syndikalisterna varslar härmed blockad av Älvsjömässan med start från imorgon klockan 07.00. Strejkkommittén beräknar att mellan sex och åttahundra taxibilar kommer delta i blockaden I detta ingår syndikalisterna, oorganiserade friåkare och förare från såväl de mindre som de stora bolagen. Målet är att ingen trafik in eller ut från mässan skall vara möjlig under dagen och att protesterna tydligt skall nå fram till de internationella besökarna.

Istället för att protestera i city eller på Arlanda, där gemene man i högre grad riskerar att stoppas i trafiken, har strejkkommittén beslutat att vända sig direkt mot maktens centrum. Att Luftfartsverket tillåter ett diskriminerande taxisystem där små seriösa taxiförare slås ut till förmån för stora bolag med dåliga villkor, det är en skam för Sverige som ordförandeland i EU och detta bör tydligt uppmärksammas.

– Det har inte varit ett enkelt beslut för strejkkommittén, men antingen gör vi allt som står i vår makt för att stoppa det här diskriminerande kösystemet eller så förlorar vi jobben inom ett par veckor. Precis som många journalister tvingas teckna F-skattsedel för att få jobb, tvingas vi teckna egna enmansbolag för att få jobb, men det betyder inte att vi skall stå rättslösa eller finna oss i vadsomhelst, säger Mahmoud Monfared i SSTS styrelse.

– Vi stödjer taxisektionen i deras beslut och kommer vara dem behjälpliga imorgon på alla sätt vi kan. Också friåkarna är en del av den svenska arbetarklassen. Arbetsmarknaden förändras och idag måste man i flera branscher teckna egen firma för att överhuvudtaget få jobb.Vår jurist har närvarat vid mötet med Luftfartsverket och det nya kösystemet är varken juridiskt eller moraliskt försvarbart. Det ger ett fåtal aktörer med dåliga arbetsvillkor så stora konkurrensfördelar att seriösa taxiförare förlorar jobben. Detta måste vi stoppa om vi kan, meddelar Jan Abrahamsson på Storstockholms Transportsyndikat, syndikalisternas branschorgan med sektioner i tunnelbanan, på bussarna och järnvägen.

Mer info på:
http://ssts.blogg.se

Uppdatering:

Pressmeddelande 2009-10-23
Storstockholms Taxisektion av SAC Syndikalisterna

Taxiprotesterna hörsammades: Kösystemet förbjudet.

- Vi är lättade och stolta. Vi gjorde vår röst hörd och väckte
uppmärksamhet kring det desperata i vår situation. Som vi hoppades gav
våra protestaktioner Konkurrensverket en giltig anledning att
tidigarelägga sitt beslut, nu precis som år 2000, vilket var avgörande för
alla oss som skulle stått utan jobb om en vecka. Vi ber allmänheten om
ursäkt för störningarna, men i ett desperat läge är man tvungen att agera.
Vi uppnådde vårt mål och fick rätt i att kösystemet är diskriminerande,
säger Mahmoud Monfared i SSTS styrelse.

Idag styrde Storstockholms taxisektion om planerna från att blockera den
välbevakade Älvsjömässan till att istället blockera trafiken på infarterna
till Arlanda. Protesterna skapade stora trafikstörningar och efter några
timmar fattade Konkurrensverket ett interimistiskt beslut, alltså ett
preliminärt förhandsbeslut, om att kösystemet är diskriminerande och skall
stoppas. Luftfartsverket förbjöds med omedelbar verkan att införa det nya
systemet och åläggs ett vite på 750.000 kronor om de bryter mot detta.
Historien upprepar sig. År 2000 protesterade syndikalistiska Taxisektionen
mot ett liknande kösystem som trängde undan medlemmarna på Arlanda. Den
gången blockerade sektionen terminal fem och Marknadsdomstolen fick
giltigt skäl att fatta ett interimistiskt beslut som stoppade
förändringarna och som senare följdes upp av ett slutgiltigt förbud.

- Att vi måste försvara oss om och om igen mot lagvidriga försök att
kollektivt slå ut oss från marknaden är bedrövligt. Det här är andra
gången vi tar strid mot kösystemen och får rätt. Nu återstår att se
huruvida beslutet står fast, vi hoppas att Luftfartsverket inte avfärdar
en dialog framöver. Hursomhelst förlorar vi inte jobben i nästa vecka. Det är
det viktigaste för oss, säger Amir Abbasi i SSTS Förhandlingskommitté.

Storstockholms Taxisektion känner sig stärkta av framgången idag och
tackar Transportsyndikatet av SAC syndikalisterna för stöd och hjälp i
protesterna.

- Vi känner oss inspirerade av SSTS handlingskraft och beslutamhet. När
arbetstagare pressas till det yttersta av orättvisa villkor är det oerhört
viktigt att de inte sitter med benen i kors utan agerar tillsammans för
att försöka påverka sin situation. Det känns skönt att vi hade rätt i vår
juridiska bedömning av kösystemet och i bedömningen av aktionernas effekt,
säger Jan Abrahamsson på Storstockholms Transportsyndikat.