1898 Åkarpslagen

Åkarpslagen tillkom 1898 för att skydda strejkbrytare och arbetsköparnas rätt att bryta strejker.

Lagen innebar bl.a. att det var förbjudet för strejkvakter att ens tilltala en strejkbrytare. Lagen användes flitigt mot strejkvakter fram till Saltsjöbadavtalets tillkomst 1938, då Åkarpslagen hade spelat ut sin roll och avskaffades.