Avancerad sökning


Fackavgiften

Tabellen avser bruttoinkomst alltså lön före skatt och inkluderar bidrag och andra inkomster.
Till Umeå LS startsida. Beställ autogiro enligt instruktionen här.

Umeå Universitets-sektion

Syndikalism innebär att det är vi på golvet som är fackföreningen. 
Vår sektion organiserar anställda och studenter vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och företagen på campus. Vi verkar för en bättre arbetsmiljö och ökat inflytande för alla anställda och studenter.

1941 007

1942 001

1942 002

1942 003

1944 001

1944 002

1944 003

1944 004