Avancerad sökning


Kalendarium

...under omarbetning...
Alla medlemmar informeras om kommande arrangemang via sektionens interna e-postlista.

Kongressen-720x540

Kongressen-720x540

PamelaO

PamelaO

PamelaO

Du som medlem

Sektionen bygger på medlemmarnas ideella engagemang. Alla medlemmar är viktiga, från de mest drivande till de minst aktiva.

Sikte på framtiden

Nedan summeras hur vi avser att utveckla fackföreningen och inflytandet på Umeå campus.