Avancerad sökning


Om sektionen

Vi är en lokal fackklubb för alla utom cheferna. Sektionen bygger på demokrati, solidaritet och oberoende. Medlemmarna har facket i ryggen och beslutanderätten i sina händer.

Bli medlem idag

Är ni flera kollegor eller studiekamrater som vill tillhöra Umeå universitetssektion? Ansök gärna om medlemskap hela gruppen samtidigt. Ni blir medlemmar i vår sektion genom att gå med i Umeå LS.

Flygblad & foldrar

Läs mer om vad sektionen står för och hur vi jobbar fackligt. Dokumenten är i PDF-format.

Fackligt stöd

Sektionens syfte är att skapa en bättre arbetsplats för alla. Genom sektionen får alla medlemmar stöd att driva frågor tillsammans med sina kollegor.

Kontakta oss

Sektionens förtroendevalda arbetar ideellt. Kontakta oss gärna för medlemskap, aktuella frågor på er arbetsplats och annat som rör sektionen.