Nyheter & uttalanden

En ständigt aktuell fråga på Umeå campus är kampen mot individuell lönesättning.

Våra mål och satsningar 2019

.

Försvara stridsrätten

.

Inlägg om prefektstyret vid Umeå universitet

Inlägg om individuell lönesättning vid Umeå universitet

Kritik av "kvalitetsbaserad resursfördelning"