Gå med i SAC-Syndikalisterna

Gå med i SAC du också! Du har allt att vinna.

Medlemsansökan

Välj lägg till "lönearbetar" eller "studerar".

Lägg till "lönearbetar" och fyll i infon där.

Om du är tjänstledig för annat arbete eller studier, lägg till ”lönearbetar” eller ”studerar” och fyll i infon där.

Om du även lönearbetar mer än du studerar, lägg till ”lönearbetar” och fyll i infon där.

Kontakta SAC:s sekretariat.

Lägg till "lönearbetar" och fyll i infon där för din senaste arbetsplats.

Månad du vill bli medlem från, t ex 2017-03 vilket innebär att ditt medlemskap börjar mars 2017.