HBTQI och inkludering

Tillsammans är vi starka!

"Som fackförening kan vi aldrig acceptera att någon grupp arbetare hamnar utanför den fackliga gemenskapen. Detta är särskilt sant för sådana grupper som regelbundet utsätts för hot och våld. Vi måste i alla lägen visa att det råder nolltolerans för homofoba trakasserier på arbetsplatserna. Lagen är på den här punkten sträng. HBTQI-personer ska aldrig utsättas för kränkande behandling. Men lagen är dessvärre också svår att upprätthålla. Därför är det vårt ansvar som fackförening att stå upp för alla våra arbetskamrater och kämpa för att alla ska känna sig trygga på jobbet." 
/Frederick Batzler, Facklig samordnare SAC

Fists rainbow

Det kan vara svårt att vara ensam HBTQI-person på en arbetsplats. Kanske finns en oro för att bli diskriminerad eller utsatt för mobbning.

Diskriminering kan vara sexuella trakasserier, att tvingas till stora risker i arbetsmiljön, att nekas befordran eller att få arbeta väldigt få timmar. Det kan också handla om att bli kallad för fel namn eller tvingas byta om i ett enskilt omklädningsrum.

När sådant händer, är solidariteten och stridsviljan hos kamraterna i SAC Syndikalisterna ett stort stöd. För även om du är den enda på din arbetsplats som är medlem i någon av våra lokala samorganisationer (LS) har du hela organisationen på din sida. Det finns ingen förbundsledning som styr utan medlemmarna är självbestämmande i egna angelägenheter.

Rainbow SAC

INKLUDERA ALLA!

Även om du själv inte är en hbtqi-person, arbeta för att alla ska känna sig inkluderade!

Om någon drar skämt som är homo, bi- eller transfobiska, skratta inte med! Om din arbetsplats säger sig ha ”högt i tak” kan det innebära att det skämtas på någon annans bekostnad.

När du pratar om den eller dem du lever ihop med, använd könsneutrala ord som sambo eller partner. Gör det till en vana på fackförenings- eller föräldramötet eller på jobbet.  
Fråga inte ”Vad heter din fru/man?” 
Fråga istället ”Lever du tillsammans med någon?”

Upplever du det som svårt att säga ifrån och bryta en jargong som funnits länge, kontakta facket eller ditt skyddsombud för att få råd eller hjälp. Du kan också bidra till en inkluderande arbetsmiljö genom att skriva ned händelser när någon utsätts för kränkande behandling, så att det finns dokumenterat. Kanske behövs det ett tillfälle på din arbetsplats att diskutera och jobba med normer och förändring.

Här finns en folder att skriva ut för dig som är medlem:
HBTQI och SAC Syndikalisterna

Begreppsordlista från RFSL