Vad gör ett fack?

Är du ny på arbetsmarknaden? Har facket aldrig tidigare fångat ditt intresse? Vad gör en fackförening egentligen, och varför?

En fackförening tillvaratar arbetarnas intressen

Intressena vi talar om är naturligtvis de intressen vi alla arbetare har i arbetslivet; bra löner, säker och stressfri miljö, semester och ledighet, sjuklön, arbetsplatsdemokrati och så vidare. Det är intressen som sträcker sig över yrkes- och branschgränser. Det spelar ingen roll om du är undersköterska, förskolelärare, arkitekt, handelsarbetare eller maskinoperatör – vi alla delar samma gemensamma intresse.

När arbetare kommit till insikt om att deras intressen är gemensamma så finns det grund för att gå ihop i ett fack och samarbeta för att tillvarata dem. Om arbetet är, till exempel, för stressigt så behövs antingen fler anställda eller att tempot saktas ner – "en fullkomligt rimlig lösning på problemet" kan arbetarna tänka. När arbetarna tillsammans möter ledningen och framför sina förslag ser ledningen på saken annorlunda – cheferna har ett annat intresse. Chefernas intressen är att till så låg kostnad som möjligt tjäna så mycket pengar som möjligt, något som inte går ihop med arbetarnas krav om att anställa fler eller sänka takten.

I arbetslivet finns det alltså alltid en underliggande intressekonflikt där den ena parten, arbetarna, vill ha mer inflytande och rätt att bestämma över arbetet de utför, och den andra, arbetsköparna, vill fortsätta ha kontroll över arbetet, arbetarna och företagets ekonomi utan inblandning av fackföreningar. Denna intressekonflikt kan till exempel ta sig i uttryck genom att chefen tjatar på att du ska ta ett pass du inte kan arbeta på, att övertid är mer regel än undantag, att alla arbetare är timanställda eller att arbetsmiljön underprioriteras. Det en fackförening gör är att förena arbetare med samma intressen och genom förhandling, namninsamlingar och nedläggning av arbetet i strejk sätta press bakom våra krav för bättre levnadsvillkor och arbetsförhållanden.

Sammanfattningsvis är en fackförening en samling arbetare som ser att det finns en intressekonflikt i arbetet, att arbetare har mer att vinna enade än splittrade och att deras styrka finns i enighet i deras krav och påtryckningsmetoder. En fackförening tillvaratar arbetarnas intressen genom att fackföreningen består av arbetarna själva, och inte är ett samråd mellan olika intressen eller ombudsmän som inte förstår arbetarnas förhållanden på golvet.