Styrdokument

Här hittar du stadgar, principförklaring, fackligt program etc.

Styrdokumenten som E-bok (2012)

Stadgar för driftsektioner

Antagna av SAC:s 33:e kongress 2022.

Grundstadgar för de som är intresserade av att starta en driftsektion på sin arbetsplats. Tillägg till dessa grundstadgar kan göras, men får under inga omständigheter sådana tillägg göras, som strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer.

SAC:s principförklaring 2009 (tidigare version)

Antaget av SAC:s 29:e kongress 2009

Principförklaringen är en förteckning av de principer som SAC grundar sig på. Detta är en tidigare version. Den nu gällande är antagen av kongressen 2022.

Stadgar för LS

Antagna med ändringar på SAC:s 33:e kongress 2022

Grundstadgar för de som är intresserade av att starta en lokal samorganisation (LS). Tillägg till dessa grundstadgar kan göras, men får under inga omständigheter sådana tillägg göras som strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer.

Stadgar för den gemensamma stridsfonden

Antagna med ändringar på SAC:s 33:e kongress 2022.

Stadgar för den gemensamma stridsfonder definierar när stridsunderstöd ska utdelas samt definierar LS och SAC:s relation till understöd i arbetsplatsstrider.

Stadgar för Syndikaten

Antagna med ändringar på SAC:s 33:e kongress 2022

Grundstadgar för de som är intresserade av att starta ett branschsyndikat. Tillägg till dessa grundstadgar kan göras, men får under inga omständigheter sådana tillägg göras som strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer.

Tidningsuttalande för SAC:s tidning Arbetaren

Antagna av SAC:s 31:a kongress 2015

Tidningsuttalandet avhandlar SAC:s inställning till tidningen Arbetaren och definierar tidningens syfte och metod.

SAC:S Principförklaring

Principförklaringen är en förteckning över de principer som SAC grundar sig på.

Det här är den senaste som antogs av SAC:s 33:e kongress 2022.

Fackligt program för SAC-Syndikalisterna

Antaget på SAC:s 28:e kongress 2006

SAC:s fackliga program avhandlar vår gemensamma riktning, utgör den grund organisationen byggs på samt formulerar några av de hinder som finns i såväl SAC som fackföreningsrörelsen i stort.

Stadgar för SAC

Antagna med ändringar på SAC:s 33:a kongress 2022

Stadgarna definierar SAC:s ändamål och innehåller regler för kongressen, referendum, Centralkommittén, SAC:s ekonomiska förvaltning, med mera.

Stadgar för distrikten

Nu gällande stadgar för distrikten antagna på SAC:s 33:e kongress 2022.

Stadgar för federationer

Antagna med ändringar på SAC:s 33:e kongress 2022.

Stadgarna definierar federationernas ändamål och uppgifter samt reglerar styrning, befogenheter, med mera.

SAC:s organisationsplan

Antagna av SAC:s 29:e kongress med ändringar från SAC:s 31:a kongress 2015.

SAC:s organisationsplan avhandlar de olika principerna som organisationsinstanser byggs på, under vilka former organisationen ter sig och vilka federationer SAC strävar efter att bygga.

SAC:s taktikuttalande

Antagna av SAC:s 29:e kongress 2009

Taktikuttalandet talar om SAC:s taktiker, strategier och förhållning till arbetsplatskonflikter.