Organisationsstruktur

Här kan du läsa om hur SAC fungerar och om hur du orienterar dig i organisationen

SAC:s organisationsstruktur

SAC har en så kallad dubbel struktur – i första hand på arbetsplatserna i driftsektioner (DS) som branschvis samordnas i lokalt förankrade syndikat. I andra hand på den geografiska platsen i lokala samorganisationer (LS) som med närliggande LS samordnas i distrikt.
Tanken med den dubbla strukturen är att mångdubbla styrkan mot arbetsköparna. Driftsektioner och syndikat bildar en samlad front i respektive bransch. LS och distrikt möjliggör solidaritet över branschgränserna.

Organisation