Svahn, Birger 1882-1967

Birger Svahn var agitator för SAC och journalist på tidningen Arbetaren.

Han föddes 27/9 1882  på Kungsholmen i Stockholm. Fadern var ångpannebyggare på Bolinders. Birger Svahn arbetade också en tid där. Tidigt gick han med i den ungsocialistiska rörelsen och blev propagandist för denna. I tjugoårsåldern, dvs. under seklets första decennium, var han redan ”den icke obekante ungsocialisten” för att citera en samtida borgerlig tidning.

Birger Svahn 

Födelsenamn: Anders Birger Svahn

Född: 27/9 1882

Död: 12/3 1967

Föräldrar: 

Syskon: 

Civilstånd: Änkling 1926

Barn:

Begravd: 20/4 1967 Skogskyrkogården, Stockholm (kv 12, gravnr 928)

Försommaren 1908 väckte han uppseende och förargelse när han ställde sig att vissla då en festkortege med det nygifta paret prins Wilhelm och prinsessan Maria passerade Kungsträdgården i Stockholm. Tilltaget blev riksbekant. Han slapp visserligen åtal för majestätsbrott men dömdes att betala 75 kronor i böter.

Än värre gick det för honom när han vid ungefär samma tid stod ansvarig för spridandet av Leo Tolstojs antimilitaristiska upprop ”Tänk först – handla sedan”. Han dömdes för detta till ett års straffarbete plus ett års vanfrejd. Hovrätten mildrade visserligen domen till 5 månaders straffarbete, men till detta lades 2 månaders fängelse för ett av honom hållet antimilitaristiskt föredrag.

SAC engagerade honom redan under det första verksamhetsåret 1910 i agitationsarbetet. Jämte John Andersson och Gustav Sjöström genomkorsade han detta år landet. De ekonomiska resurserna var små; kostnaderna betalades huvudsakligen av de ännu få lokala samorganisationerna. Fler agiterande talare tillkom 1911. På nyåret 1912 startade den s.k. landsturnén och pågick under ett par månaders tid över hela landet. Under denna hölls av John Andersson, Otto Andersson, Ragnar Johanson och Birger Svahn 129 föredrag med över 8.000 åhörare. Också i fortsättningen deltog han i föredragsverksamheten för SAC.

När tidningen Arbetaren startade i Stockholm 1922 knöts Birger Svahn snart till redaktionen. Han blev sedan kvar på Arbetaren under hela sin yrkesverksamma tid.

En kortare period (21/4 1940 – 4/6 1941) var han tidningens ansvarige utgivare. Som sådan dömdes han till tre månaders fängelse för publiceringen 8/5 1940 i Arbetaren av ett upprop om blockad av nazityska fartyg i neutrala hamnar samt för en militärkritisk artikel på ungdomssidan i samma nummer.

Birger Svahn dog 12/3 1967.

I vårt arkiv finns ett par artiklar av Birger Svahn, affischer från hans agitationsresor och fler fotografier, använd sökfunktionen om du är intresserad.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek finns Birger Svahns personarkiv.

Fotografier:

Fler fotografier finns här.

Gruppbild från ungsocialistisk konferens i Örebro 1916. Stående från vänster: C. J. Björklund, Joh. Lindström, O. Tangen, Birger Svahn och Berntsson. Sittande från vänster: Rudolv Holme, Per Holm, Albert Jensen och K. D. Staberg.

Gruppbild från ungsocialistisk konferens i Örebro 1916. Stående från vänster: C. J. Björklund, Joh. Lindström, O. Tangen, Birger Svahn och Berntsson. Sittande från vänster: Rudolv Holme, Per Holm, Albert Jensen och K. D. Staberg.

Se Ungsocialismen - en krönika s 316.

 
Ungsocialisternas verkställande utskott och centralkommitté vid kongressen 1926. Stående som tvåa från vänster: Gustav Svedell, därefter okänd, Elis Karlsson och Birger Svahn. Sittande som tvåa från vänster: Amandus Holmberg och August Lagerström.

Ungsocialisternas verkställande utskott och centralkommitté vid kongressen 1926. Stående som tvåa från vänster: Gustav Svedell, därefter okänd, Elis Karlsson och Birger Svahn. Sittande som tvåa från vänster: Amandus Holmberg och August Lagerström.

Negativ: 38580.

 
Kamratföreningen äldre SAC-medlemmar. Årsmöte i Västerås 1962. Eskil Lindblom och i mörk kostym Birger Svahn.

Kamratföreningen äldre SAC-medlemmar. Årsmöte i Västerås 1962. Eskil Lindblom och i mörk kostym Birger Svahn.

 
Birger Svahn i en fåtölj med mikrofon framför sig.

Birger Svahn i en fåtölj med mikrofon framför sig.

Fotograf: Nils Gadde.

Affischer:

 
Mjölby föredrag av Birger Svahn 1910.

Mjölby föredrag av Birger Svahn 1910.

 
Ljusdals LS föredrag av Birger Svahn 1916.

Ljusdals LS föredrag av Birger Svahn 1916.

 
Birger Svahn talar om registret - den nya tidens fackliga kampvapen.

Birger Svahn talar om registret - den nya tidens fackliga kampvapen.

L 1920_005