Biografier

Kända och mindre kända personer i SACs och syndikalismens historia.

Anckar, Herbert 1904-1968

Anckar, Herbert 1904-1968

Organisationssekreterare för SAC 1955-1968.

Andersson, John 1886-1967

Andersson, John 1886-1967

John Andersson var 1929-1953 SAC:s sekreterare och under de sista femton av dessa år också generalsekreterare i IAA, organ för den internationella syndikalismen.

Arvidsson, Evert 1902-1990

Arvidsson, Evert 1902-1990

Stenhuggare, syndikalist och journalist. Åren 1951-68 var han tidningen Arbetarens chefredaktör.

Bergegren, Hinke 1861-1936

Arbete pågår…

Bergkvist, Karl 1891-1960

Banarbetare, journalist på Arbetaren och historiker.

Berner, Rudolf 1907-1977

Rudolf Berner var journalist och översättare, anarkist och syndikalist, verksam hemma i Sverige men också ute i Europa.

Carlsson, Holger 1910-1983

Aktiv i Syndikalistiska Ungdomsförbundet på 30-talet och 40-talet, journalist och antinazist.

Casparsson, Ragnar 1893-1978

Tidningen Arbetarens första redaktionssekreterare 1922-28.

Ceder, Gustav 1881-1977

Anläggningsarbetare och 1917-1951 sekreterare i SACs byggnadsarbetarefederation.

Ek, Anders 1891-1964

Arbete pågår…

Engman, Axel 1916-1988

Under lång tid ordförande i Älvdalens LS.

Eriksson, Hjalmar 1895-1973

Hjalmar Eriksson, gruvarbetare och författare.

Faludi, Ivan 1895-1978

Ungerskfödd skriftställare och agitator, länge med främlingspass i Sverige.

Fernström, Karl 1882-1949

Journalist i Arbetarens redaktion 1922-49, arbetade dessförinnan som typograf. Han skrev en omfattande historik om ungsocialismen i Sverige.

Fridell, Folke 1904-1985

Textilarbetare, författare, resetalare och syndikalistisk teoretiker.

Gröndahl, Britta 1914-2002

Britta Gröndahl var skribent i Arbetaren och tillika författare och översättare. Vid SAC:s kongress hösten 1968 valdes hon till organisationens första internationella sekreterare.

Holmö, Rudolf 1889-1963

Skriftställare, ledande organisatör och agitator från 1910-talet till 1923.

Hovstedt, Hilma 1882-1937

Agitator och föredragshållare. Hilma föddes den 2 februari 1882 i Arvika. Hon arbetade en tid i Norge och var där aktiv i en socialistisk ungdomsförening innan hon 1905 anlände till Göteborg. Där engagerade hon sig omedelbart i den ungsocialistiska Hagaklubben.

Håkansson, Einar 1883-1907

Anarkist, författare och typograf.

Janson, Olov 1913-1983

Ordförande i Syndikalistiska Ungdomsförbundet och AU-ledamot i SAC, spanien- och finlandsfrivillig.

Jensen, Albert 1879-1957

Författare och journalist. Aktiv i den socialistiska rörelsen från 1898, chefredaktör för tidningen Arbetaren 1928-1950.

Johanson, Ragnar 1887-1959

Redaktör för Federativs förlag samt resetalare för IWW och SAC.

Johnson, Eyvind 1900-1976

I ungdomen aktiv ungsocialist och syndikalist.

Jäghammar, Karl 1893-1967

 Anläggningsarbetare och bergsprängarförman som under mer än 30 år var ledamot av SAC:s AU.

Kramer, Johan Wiktor 1871-1945

Syndikalist i Malmberget, pionjär och flitig skribent.

Kronheffer, G. A. 1899-1994

Arbete pågår…

Lindstam, Edvin 1886-1951

Chefredaktör 1925-51 för den syndikalistiska tidningen Norrlandsfolket.

Lindström, Knut 1874-1933

Ledamot av Lundakommittén och SAC:s första kassör.

Ljungdahl, Gottfrid 1881-1918

Syndikalistisk agitator, broschyrförfattare, journalist och översättare.

Lätt, Nisse 1907-1988

Nisse Lätt var anarkist, spanienfrivillig, syndikalistisk ungdomsklubbist och agitator.

Melin, Emmy 1902-1998

Kvinnoklubbist, journalist och konstskriftställare. Emmy Melin – tidvis stavade hon Emy Melin - föddes 7/8 1902 i Norrala, numera en del av Söderhamns kommun. Fadern var inspektor. Icke fullt sju år gammal flyttade hon med föräldrarna och fem syskon till Stockholm.

Nacht, Siegfried 1878-1956

Arbete pågår…

Nygårds, Sven 1913-1990

Sven Nygårds var inom SAC agitator, ombudsman och federationssekreterare.

Ottesen-Jensen, Elise 1886-1973

Elise Ottesen-Jensen (Ottar) är mest känd som en av sexualupplysningens pionjärer, men hon var också under många år aktiv som syndikalistisk agitator och som journalist i bland annat Arbetaren. Hon var också en nydanare när det gällde att förbinda feministisk och socialistisk kamp.

Pågående arbete

Rocker, Rudolf 1873-1958

Tysk anarkist och syndikalistisk teoretiker.

Rosberg, Algot 1886-1939

En av amaltheamännen, redaktör för Federativs förlag.

Rüdiger, Helmut 1903-1966

Tyskfödd journalist, författare, översättare och syndikalistisk teoretiker. Han kom till Sverige som flykting våren 1939 och stannade sedan här.

Sapira, Salomon 1894-1981

Kassör i SAC under 16 år.

Sastamoinen, Armas 1909-1986

Armas Sastamoinen var journalist i tidningen Arbetaren och blev som sådan känd för sin envetna kamp mot nazism och rättsröta.

Schröder, Carl G. 1876-1959

Redaktör för Nya Folkviljan 1906-1915 och senare kondomförsäljare.

Severin, Frans 1889-1972

Arbete pågår…

Stenberg, Sigfrid 1892-1942

Målare och journalist aktiv i både SAC och IWW.

Svahn, Birger 1882-1967

Birger Svahn var agitator för SAC och journalist på tidningen Arbetaren.

Welinder, P. J. 1884-1934

Var aktiv i både IWW och SAC. En av initiativtagarna till Syndikalistiska arbetarefederationen (SAF) som var en utbrytning ur SAC 1928.