Bibliografi över periodiska organisationstryck

Kongresstryck, verksamhetsberättelser, stadgar och annat periodiskt organisationstryck från SAC, SAC:s federationer och distrikt, Syndikalistiska ungdomsförbundet, Syndikalistiska kvinnoförbundet och Sverges ungsocialistiska förbund.

Även information om viktigare organisationsmaterial som ej är trycksaker men som kan vara av intresse för många historiskt intresserade.

SAC - Sveriges arbetares centralorganisation

Kongresstryck    
Information om SAC:s 29 kongresser. Länkar till scannade kongresstryck samt till ljudinspelningar och fotografier. Första kongressen 1910 till tionde kongressen 1938 Elfte kongressen 1942 till tjugonde kongressen 1975
  Tjugoförsta kongressen 1979 till tjugonionde kongressen 2009  
     
Verksamhetsberättelser    
Information om innehållet i de årligen utkommande årsberättelserna. Verksamhetsberättelser 1910-1919 Verksamhetsberättelser 1920-1929
  Verksamhetsberättelser 1930-1939 Verksamhetsberättelser 1940-1949
  Verksamhetsberättelser 1950-1959 Verksamhetsberättelser 1960-1969
  Verksamhetsberättelser 1970-1979 Verksamhetsberättelser 1980-1989
  Verksamhetsberättelser 1990-1999 Verksamhetsberättelser 2000-2009
     
Stadgar    
Information om de stadgehäften som SAC gett ut. Stadgehäften 1910-1930 Stadgehäften 1931-1953
  Stadgehäften 1956-1994 Stadgehäften 1998-
     
SAC:s meddelanden    
Innehöll organisationsmeddelanden, medlemsomröstningsresultat och adresslistor mm. Innehållet publiceras efter 1958 i SAC:s cirkulär. SACs meddelanden 1921-1958  
     
SAC:s Cirkulär    
Inte en trycksak men en viktig intern kommunikationskanal och därför passar det att ge information om cirkulären här. SAC:s cirkulär 1910-1978 SAC:s cirkulär 1979-
     
SAC:s arbetsutskotts protokoll    
Inte en trycksak men en viktig informationskälla och därför passar det att ge information om AU-protokollen här. AU-protokoll 1910-  
     
SAC:s centralkommittés protokoll    
Inte en trycksak men en viktig informationskälla och därför passar det att ge information om CK-protokollen här. CK-protokoll 1910-  
     
Studierådets skrifter    
Studierådets skrifter var en skriftserie med 51 delar som kom ut mellan 1967-1974. Studierådets skrifter nr 1-51  
     
Distriktstryck    
Protokoll och verksamhetsberättelser från SAC:s distrikt. 1920 - 1941  
     
Federationstryck    
Protokoll från konferenser och verksamhetsberättelser från SAC:s federationer och departement. 1915 - 1964  
     
Byggnadsregisterstatistik    
Gavs ut av anläggningsarbetarnas industriella upplysningskommitté och innehåller löneuppgifter för olika arbetsplatser. 1917 - 1923  
     
Skogsregisterstatistik    
Gavs ut av Trävaruindustridepartementet och innehåller löneuppgifter för olika arbetsplatser. 192-? - 195-?  
     

SKF - Syndikalistiska kvinnoförbundet

Förbundet bildades 1937 och la ned sin verksamhet 1970, lokala kvinnoklubbar fanns dock kvar till slutet av 1980-talet.

Förbundets verksamhetsberättelse redovisas i förkortad form i SACs verksamhetsberättelse de flesta år.

Organisationstryck  
Protokoll och stadgar 1937 - 1970

SUF - Syndikalistiska ungdomsförbundet

Tre olika förbund med detta namn har funnits. Det första bildades 1930 under namnet Sverges syndikalistiska ungdomsförbund i april 1935 bytte förbundet namn till Syndikalistiska ungdomsförbundet, förbundet somnade in under 1960-talet. 1970 hölls en kongress i Malmö där ett nytt förbund konstituerades, detta förbund la ned efter ett par år. 1993 bildades det förbund som fortfarande är verksamt.

Förbundets verksamhetsberättelse redovisas i förkortad form i SACs verksamhetsberättelse de flesta år.

Det kan noteras att mellan 1975-1979 bedrevs organiserad ungdomsverksamhet inom SAC som är av intresse för den som skriver historia om ungdom och syndikalism.

Organisationstryck  
Protokoll och stadgar 1930 196-?
Protokoll och stadgar 1970-197-?
Protokoll och stadgar 1993-
   

Ungsocialisterna

Omfattar Sverges socialistiska ungdomsförbund 1896-1901, Svenska socialistiska ungdomsförbundet 1901-1908, Sverges ungsocialistiska parti 1908-1923, Sverges ungsocialistiska förbund 1923-1934 och Anarkistiska propagandaförbundet 1934-

Organisationstryck  
Protokoll, stadgar och verksamhetsberättelser xxxx - 19-?

Byggnadsregisterstatistik

Gavs ut av anläggningsarbetarnas industriella upplysningskommitté 1917-1923

Distriktstryck

Protokoll och verksamhetsberättelser från SACs distrikt.

Federationstryck

Protokoll från konferenser och verksamhetsberättelser från SACs federationer och departement.

Kongresstryck 1910-1938

Information om SACs kongresser. Länkar till scannade kongresstryck samt till ljudinspelningar och fotografier.

Kongresstryck 1942-1975

Information om SACs kongresser. Länkar till scannade kongresstryck samt till ljudinspelningar och fotografier.

Kongresstryck 1979-2009

Information om SACs kongresser. Länkar till scannade kongresstryck samt till ljudinspelningar och fotografier.

SAC:s AU protokoll

Information om AU-protokollen.

SAC:s centralkommittés protokoll

Inte en trycksak men en viktig informationskälla och därför passar det att ge information om CK-protokollen här.

SAC:s cirkulär 1910-1978

Inte en trycksak men en viktig intern kommunikationskanal och därför passar det att ge information om cirkulären här.

SAC:s cirkulär 1979-

Inte en trycksak men en viktig intern kommunikationskanal och därför passar det att ge information om cirkulären här.

SACs meddelanden

Gavs ut 1921-1958

SACs stadgar 1910-1930

Stadgehäften som SAC gett ut.

SACs stadgar 1931-1953

Stadgehäften som SAC gett ut.

SACs stadgar 1956-1994

Stadgehäften som SAC gett ut.

SACs stadgar 1998-

Stadgehäften som SAC gett ut.

Studierådets skrifter

Studierådets skrifter var en skriftserie med 51 delar som kom ut mellan 1967-1974.

Verksamhetsberättelser 1910-1919

Redovisning av innehållet i SACs verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser 1920-1929

Redovisning av innehållet i SACs verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser 1930-1939

Redovisning av innehållet i SACs verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser 1940-1949

Redovisning av innehållet i SACs verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser 1950-1959

Redovisning av innehållet i SACs verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser 1960-1969

Redovisning av innehållet i SACs verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser 1970-1979

Redovisning av innehållet i SACs verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser 1980-1989

Redovisning av innehållet i SACs verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser 1990-1999

Redovisning av innehållet i SACs verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser 2000-2009

Redovisning av innehållet i SACs verksamhetsberättelser.