1968 Gottfrid Ljungdal - En syndikalistisk märkesman

Av Lennart K Persson publicerades i tidningen Arbetaren den 27/6 1968. 1 sida.

Ljungdahl.pdf 81,85 kB