Marinarbetaren 1924 Nr 01

  • Direkt aktion! Bättre villkor! Besättningarna på tre svenska fartyg i New York få alla sina krav beviljade
  • Ny branch i Stettin
  • Internationellt nytt
  • Till herr Roth, Olsson mfl
  • Vad är IWW av Walker C Smith
  • Till Skandinaviens sjöfolk
  • Vår engelska lektion - Our English lesson
  • Är du en aktiv fartygsdelegat?
  • Några krav att uppställa
  • Världens Industriarbetare (IWWs) principförklaring

ma 1924_1.pdf 1,08 MB