Armas Sastamoinen om rättsröteaffärerna

Intervju med Armas Sastamoinen om de s k rättsröteaffärerna 7 s.

Ingår i SACs arkiv.