Den franska fackföreningsrörelsen

Den franska fackföreningsrörelsen Nicolaisen, V. (författare) Tiden 73 s.

Av V.  Nicolaisen.

Utgiven av Tidens förlag 1913 73 s.

Innehåll: Inledning, Historia och arbetssätt, Arbetarebörsen, Arbetareskydd, Politiska förhållanden, Statens och kommunens funktionärer, Litet statistik, Syndikalister om syndikalismen, Generalstrejken, Sabotage, Den politiska advokateran, Den stora järnvägsstrejken, slutord.