Varför jag är syndikalist

Varför jag är syndikalist

Av Tom Mann, biografi av Albert Jensen.

Utgiven av SACs förlag 1920 61 s.

Innehåll: Förord, Biografi över Tom Mann av Albert Jensen, Tom Manns föredrag, Ett århundrades kamp mot fattigdomen, Resultaten av organisation och direkt aktion, Kapitalistklassen organiserar sig, Vägen till frigörelse, Reform eller revolution?, Kapitalism, socialdemokrati eller syndikalism?, Statskontroll över produktionen, Industriell organisation, Industriell solidaritet och direkt aktion, När skall detta ske?, Erövra verkstaden - ej parlamentet!, Internationell solidaritet, Kampen mot syndikalismen, Råd till Skandinaviens arbetare, Ett nytt samhälle.

Tom.Mann.pdf 8,08 MB