Världskriget och proletariatet

Världskriget och proletariatet : För soldaten i arbetarblusen och arbetaren i soldatrocken Jensen, Albert (författare) 104 s.

För soldaten i arbetarblusen och arbetaren i soldatrocken.

Av Albert Jensen.

Utgiven av Axel Holmströms förlag 1913 104 s.

Innehåll: Krigsvansinne, Plikten att mörda, Militarismens heliga treenighet, Militarismen som kapitalismens betalde rövare, Militären som arbetarklassens bödel, Militarismen som levebröd för överklassen ock kapitalismen, Vårt älskade fosterland, Militarismen som degenerationsfaktor, Den tysk-engelska antagonismen, Kolonialpolitik och ökade rustningar, Det kommande kriget, Marockokonflikten, Kapitalismens internationalisering, Den borgerliga fredsrörelsen, Socialdemokratin och freden, Generalstrejken mot kriget.