Amalthea-männen

Amalthea-männen Jensen, Albert (författare) 31 s. Faksimilutgåva vid Anton Nilsons 100 årsdag.

Skall man mörda dem i fängelset? Ett skri efter frihet.

Av Albert Jensen.

Utgiven av SAC 1987 ursprungligen utgiven av Syndikalistens förlag 1913 31 s. Upplaga 20 000 - 1913, Upplaga 20 - 1987.

Innehåll: Hamnarbetarstrejkerna 1908 och attentatet, Misshandel i fängelset, Det moraliska hyckleriet, Samhället bär skulden, Till friheten.

Jensen 1987.pdf 1,57 MB