Anläggningsarbetarna och syndikalismen

Av Rudolv Holme.

Utgiven av John Anderssons förlag 1915 36 s.

Innehåll: Några karaktärsdrag, 92:an och dess verksamhet, Kontrakts- och entreprenadsystemet, Registret, Arbetslöshetsproblemet, Kampen som konsumenter, Bojkottsvapnet, Kooperationen, Syndikalismen.

Omslaget saknas.