Socialismen i Sverige 1770-1886

Socialismen i Sverige 1770-1886 : bidrag till socialismens svenska historia i fyra fristående avdelningar Holmberg, Gustaf Henriksson (författare) 280 s.

Bidrag till socialismens svenska historia i fyra fristående avdelningar.

Av Gustaf Henriksson Holmberg.

Utgiven av Axel Holmströms förlag 1913 280 s.

Innehåll: Förord, Inledning, Tre svenska samhällsutopier och en svensk äktenskapsutopi, Philippinien - Petrea, Friedland, Platos stat i korrigerad bild, "Den fria kärlekens koloni", Om utopierna i allmänhet och ny värdesättning av speciellt den franska utopisten, Politisk socialism, Inledning, Förebud till ett socialdemokratiskt parti, En socialistisk kritik av gällande samhälls- och rättsordning, Patriotismen under debatt, Federalism, Reformism och revolutions, Ekonomisk socialism, Inledning, Arbetets frigörelse, Kooperation, Socialism kontra religion, Första ansats till svensk arbetaropinion, Omedelbar beröring med den internationella arbetarrörelsen, Proletariatet som produkt av kapitalism och industrialism, Kommunismen i Sverige, Saint simonismen i Sverige, Nils Herman Quiding, Inledning, Rättssocialism, Individrätt och samhällsrätt, Maktteorin, Quidings historieuppfattning, Huru Quiding bör läsas och förstås.

02 Samhällsutopi och om utopism i allmänhet

03 Politisk socialism

04 Ekonomisk socialism

05 Nils Herman Quiding