CNT FAI 19 julio 1936 Espana

CNT FAI 19 julio 1936 Espana CNT 70 s.

Distribuerad i Sverige av SAC 1936 70 s.

Beskrivning: 1936 utgav SACs systerorganisation CNT genom CNT/FAI:s gemensamma propagandaorganisation en bilderbok som nog måste beskrivas som ett praktverk. Den är en femspråkig, och ett av språken är svenska. Den är tryckt med en kvalitet som inte är särskilt mycket sämre än det bästa som Sveriges dåtida bästa bok- och bildtryckeri (Nordisk Rotogravyr) kunde åstadkomma.