SAC syndikalisterna

SAC syndikalisterna 4 s.

Utgiven av SAC 1971. 4 s.

Inledning: SAC är en organisation som kämpar för att arbetarna själva organiserar såväl sina arbetsplatser som hela samhället. Den är löntagarnas verkliga alternativ som klart urskiljer sig både vad gäller metoder och målsättning. SAC är mer än en vanlig fackförening genom att den samorganiserar alla arbetare oavsett sysselsättning därför att den tror på tanken om jämlikhet och solidaritet. SAC syftar till en framtida ordning som innebär ett arbetarförvaltande av produktionen.