Manifäst till världens arbetare [1913]

En vädjan till internationell aktion.

Utgivet av SAC 1913 2 s.

Beskrivning: Om frihet för amaltheamännen.

Manifest 1913.pdf 187,82 kB