Fruviks LS 50 år

Utgiven av Fruviks LS 1972. 4 sidor.