Årskalendarium SAC

Viktiga händelser i SACs historia 1910 till idag

1910 SAC bildas

SAC bildades den 25-27 juni 1910 på en kongress i Stockholm av ombud från 22 fackliga organisationer.

1913 Rallare tar upp registermetoden

Rallare inom SAC höll konferens i Gävle 1913 och diskuterade där ett förslag till ny kampmetod som kallades registret eller registermetoden.

1918 SAC inrättar frivillig stridsfond

En frivillig understödsförmedling (stridsfond) skapades 1918. De LS som ville vara med förband sig att betala en viss avgift som bestämdes av AU/CK.

1918 Strid för 8-timmarsdagen

SACs första riktigt stora strid stod 1918 då över 1000 SAC-medlemmar gick i strejk för 8-timmars arbetsdag.

1921 Revolutionskonferens i Värmland

Den 27-28 mars 1921 samlades Värmlands fackliga organisationer till konferens i Skoghalls Folkets hus.

1922-23 Gemensam Skogsstrejk

Vid en gemensam konferens i Sveg i november 1922 beslutade Svenska Skogs- och flottningsförbundet (LO) och LS av SAC att ta till strid i skogen.

1923 SAC antar resolution om solidaritet med LO strider

Vid en konferens i Gävle 1923 antog SAC en resolution där man slog fast att överenskomna strider skall respekteras.

1924 SAFs Syndikalistkommitté

SAF tillsatte en kommitté för att utreda bästa metod för att bekämpa SAC och våra stridsåtgärder, kallad Syndikalistkommittén. 1924 kom kommitténs rapport.

1932 Tvärfackligt samarbete i Härjedalen

I Härjedalen enades skogsarbetarna i SAC och LO om att respektera varandras konflikter, och man samarbetade genom Härjedalens Fackliga Samarbetskommitté.

1934 Dåligt förankrad strid slutar med nederlag

Gruvarbetare i Kiruna och Grängesbergs LS gick 1934 ut i lönestrid mitt under gällande avtalsperiod.

Några viktiga händelser i SACs historia