1934 Dåligt förankrad strid slutar med nederlag

Gruvarbetare i Kiruna och Grängesbergs LS gick 1934 ut i lönestrid mitt under gällande avtalsperiod.

Gruv (LO) vägrade respektera blockaden och förankringen hos de egna medlemmarna var så dålig att LSen förlorade hundratals medlemmar på bara några dagar. Kiruna LS hade över 1000 medlemmar när striden bröt ut.