1932 Tvärfackligt samarbete i Härjedalen

I Härjedalen enades skogsarbetarna i SAC och LO om att respektera varandras konflikter, och man samarbetade genom Härjedalens Fackliga Samarbetskommitté.

Bakgrunden var att skogsbolagen hade försökt utnyttja stridigheterna mellan SACare och LO-anslutna för att pressa ned lönerna.