1923 SAC antar resolution om solidaritet med LO strider

Vid en konferens i Gävle 1923 antog SAC en resolution där man slog fast att överenskomna strider skall respekteras.

Man slog även fast att majoritetsorganisationen på en arbetsplats i övrigt hade rätt att besluta om eventuell strid. Undantag gjordes endast för konflikter vars syfte var att utestänga SAC-anslutna.