1922-23 Gemensam Skogsstrejk

Vid en gemensam konferens i Sveg i november 1922 beslutade Svenska Skogs- och flottningsförbundet (LO) och LS av SAC att ta till strid i skogen.

En hård strid följde och större delen av de 6500 SAC-anslutna skogsarbetarna drogs in. Resultatet blev ett medlingsförslag som i praktiken inte gav arbetarna någonting. Skogs- och flott - som hade 8000 medlemmar ute i konflikt - skrev under, men i Härjedalen och Piteådalen fortsatte SACs medlemmar strejken. De lyckades också tillkämpa sig mycket bättre villkor.

Men samarbetet med Skogs- och flott bröt samman. Under de kommande åren gick Skogs- och flott systematiskt in för att bryta syndikalistiska blockader.