1921 Revolutionskonferens i Värmland

Den 27-28 mars 1921 samlades Värmlands fackliga organisationer till konferens i Skoghalls Folkets hus.

Initiativtagare var Skoghalls fackliga organisationer som hade bildat en sammankallningskommitté. På dagordningen fanns Socialiseringsfrågan och "vad vi har att iakttaga för att vara beredda att övertaga produktionen inom den närmaste framtiden". Man diskuterade Revolutionen och hur den bäst skulle förberedas.

Följande organisationer hade sänt ombud till konferensen:

Pappersindustriarbetareförbundets avd. 36, Skoghall.
De Förenade förbundens avd. 73, Skoghall.
Elektrikerförbundets avd. 48, Skoghall.
Svenska Sågverksarbetareförbundets avd. 192, Skoghall.
Skoghalls Lokala Samorganisation (LS).
Stuveriarbetareförbundets avd., Skoghall.
Måleriarbetareförbundets avd. 36, Karlstad.
Karlskoga Lokala Samorganisation (LS).
Svenska Transportarbetareförbundets avd. 73, Karlstad.
Karlstads Lokala Samorganisation (LS).
Svenska Sågverksarbetareförbundets avd. 258, Sunnemo.
Karlstads Kommunalarbetarefackförening.
Grov- &. Fabrlksarbetareförbundets avd. 7. Forshaga.
Grov- & Fabriksarbetareförbundets avd. 233. Edsvalla.
Edsvalla Lokala Samorganisation (LS).
Grov- & Fabriksarbetareförbundets avd. 152, Mölnbacka.
Grov- & Fabriksarbetareförbundets avd. 220, Eda Glasbruk.
Deje Lokala Samorganisation (LS).
Grov- &. Fabriksarbetareförbundets avd. 265, Deie.
Kristinehamns Lokala Samorganisation (LS).
Svenska Kommunalarbetareförbundets avd. 111. Kristinehamn.
Svenska Elektriska Arbetareförbundets avd. 82, Munkfors.
Arvika Lokala Samorganisation (LS).
Svenska Elektriska Arbetareförbundets avd. 92, Porshult.
Sv. Metallindustriarbetareförbundets avd. 250, Björnehorg.
Svenska Sågverksarbetareförbundets avd. 170, Valum.
Valums Lokala Samorganisation (LS).
Svenska Grov- & Fabriksarbetareförbundets avd. 63, Klarafors.
Svenska Textilarbetareförbundets avd. 24, Molkom.
Segmons Lokala Samorganisation (LS).
Slottsbrons Lokala Samorganisation (LS).
Nykroppa Lokala Samorganisation (LS).
Svenska Elektriska Arbetareförbundets avd. 112, Nykroppa.
Hagfors Lokala Samorganisation (LS).
Säffle Lokala Samorganisation (LS).
Svenska Murarefackförbundets avd. 37, Karlstad.
Svenska Skrädderiarbetareförbundets avd. 71, Karlstad.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd. 138, Hagfors.
Svenska Sågverksarbetareförbundets avd. 88, Karlstad.
Svenska Sågverksarbetareförbundets avd, 64, Karlstad.
Skogs- & flottningsarbetarnas fackförening, Dalby.
Svenska Sågverksarbetareförbundets avd. 240, Fryksta.
Svenska Träarbetareförbundets avd. 262, Molkom.
Långbanshyttans Lokala Samorganisation (LS).
Storfors Lokala Samorganisation (LS).
Väg- &. Vattenbyggnadsarbetarnas Förening. Krakerud.
De Förenade Förbundens avd. 76, Alster.
Sv. Grov- &. Fabriksarbetareförbundets avd. 168, Skillingsfors.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd. 68, Munkfors.
Svenska Träarbetareförbundets avd. 84, Karlstad.
Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avd. 339. Vålberg,
Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avd. 163, Skåre.