1918 Strid för 8-timmarsdagen

SACs första riktigt stora strid stod 1918 då över 1000 SAC-medlemmar gick i strejk för 8-timmars arbetsdag.

Striden resulterade i en faktisk sänkning från 10 till 9 timmar.