1918 SAC inrättar frivillig stridsfond

En frivillig understödsförmedling (stridsfond) skapades 1918. De LS som ville vara med förband sig att betala en viss avgift som bestämdes av AU/CK.

Knappt hälften av alla LS gick med i förmedlingen, och många LS saknade helt lokal stridsfond. Det fanns vid den här tiden ett starkt motstånd mot stridsfonder.

Efter en allmän medlemsomröstning 1924 inrättas en gemensam stridsfond för hela SAC som är obligatorisk. Åren efter stridsfondens tillkomst kom många hårda strider, som tärde hårt på SACs resurser. SAC tvingades ta stora lån från banker och privatpersoner. Även Kiruna LS och norska LO lånade ut 50 000 kr vardera, vilket motsvarar 2,6 milj kr i dagens penningvärde (2008).