Frågor och svar

Kan jag vara med i SAC?
Ja; alla som inte har en arbetsledande befattning (t.ex kan avskeda eller sätta löner) kan vara med. I SAC kan du vara med om du arbetar, studerar, är arbetslös, papperslös, migrantarbetare eller är pensionär. Alla arbetare kan vara med oavsett anställningsform, anställningsgrad, legal status, yrke eller bransch, med eller utan kollektivavtal. Alla medlemmar måste dock läsa och godkänna vår principförklaring.

Tecknar SAC kollektivavtal?
Ja; SAC är en medlemsdemokratisk förening där de berörda parterna är dem som ska fatta beslut, vill medlemmarna i en driftsektion teckna ett avtal är det upp till driftsektionen, lika så gäller för ett syndikat. Det SAC däremot inte gör är att teckna centrala kollektivavtal över medlemmarna utan att de berörda har något att säga till om.

Hur skiljer sig SAC från LO/TCO/SACO?
SAC skiljer sig andra centralorganisationer dels i metoderna vi organiserar arbetare men framför allt i hur vi hanterar den interna demokratin. I SAC är alla lokala instanser självbestämmande och det är de lokala samorganisationerna (LS) som via kongress vart 3:e år bestämmer över centralorganisationen. Inom SAC följer vi principen; "Endast de som berörs av besluten har rösträtt i frågan."

Får SAC förhandla?
Ja; enligt MBL får alla fackföreningar kalla till förhandling. En driftsektion är i laglig mening en fackförening och har därför rätt att förhandla.

Får SAC strejka?
Sedan den första augusti 2019 är det endast lagligt att strejka för kollektivavtal. Som tur är så har SAC aldrig låtit lagen begränsa vår legitima kamp för demokrati på arbetsplatserna. Vi vet att den största garantin för arbetares rättigheter inte är lagen, utan sammanhållningen kollegor emellan. Organiserade arbetare sätter sin egen agenda.