10 skäl att gå med i SAC

1. Välj en fackförening där medlemmarna bestämmer

Enligt SAC:s demokratisyn ska de som berörs av ett beslut vara de som faktiskt fattar det. Det innebär att de arbetare som berörs av en konflikt också är de som beslutar om eventuell strejk eller godkänner uppgörelser med motparten.

[Läs mer]

2. Välj en fackförening där du slipper stånga huvudet i väggen!

SAC uppmuntrar lokal facklig aktivitet. Centralorganisationen försöker inte föra in din fackliga organisation i den "rätta" fållan. Du slipper därmed det "tvåfrontskrig" som många vittnar om i andra fackföreningar. Där den fackliga kampen lika mycket riktas mot det egna fackförbundet som mot arbetsköparna.

[Läs mer]

3. Välj en oberoende fackförening

SAC står fri från alla intressen utanför medlemmarna. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, statliga myndigheter eller arbetsköparna. Vi ingår inga allianser som äventyrar medlemmarnas möjligheter att bedriva den fackliga verksamheten så som de önskar. Hos SAC är medlemmarna suveräna. Den suveräniteten är inte förhandlingsbar.

[Läs mer]

4. Välj en fackförening med självförtroende

Inom SAC tror vi reservationslöst på arbetarklassens, dvs vår egen, kraft och kompetens. En del fackföreningar omyndigförklarar sina medlemmar och utestänger dem från alla viktiga beslut. Det är ett stort problem, det försvagar fackföreningarna, passiviserar medlemmarna och sprider en allmän uppgivenhet.

[Läs mer]

5. Välj en fackförening som bygger på självorganisering

Vi är övertygade om att medlemmarnas aktivitet är bra. En fackförening som bygger på ombudsmännens service till passiva medlemmar är en svag fackförening. Fackföreningens styrka kommer alltid ur medlemmarnas egen aktivitet.

[Läs mer]

6. Välj en fackförening som organiserar sig för att vinna!

Vår slagkraft grundar sig i vårt sätt att organisera oss. Till skillnad mot fackföreningar som organiserar sig för att sänka medlemmarnas anspråk och dämpa effekten av sina konfliktåtgärder, organiserar vi oss för att våra krav ska förverkligas.

[Läs mer]

7. Välj en fackförening som säger Nej till konkurrens mellan arbetare

Trots att arbetarklassen idag är skiktad och splittrad på många sätt, t.ex. genom bransch, yrke, legal status, kön, etnicitet, ålder, löneform, anställningsform, och anställningsgrad, så har alla arbetare grundläggande gemensamma intressen.

[Läs mer]

8. Välj en fackförening som ger dig redskapen att förändra på din arbetsplats

Som medlem får du tillgång till de redskap som behövs för att förändra på din arbetsplats. Oavsett om du behöver utbildning i lag/avtal och förhandling, erfarenhetsutbyte kring den dagliga agitationen eller hjälp med att organisera en strejk finns kunniga och erfarna organisatörer vid din sida.

[Läs mer]

9. Välj en fackförening där alla avtal går ut på medlemsomröstning

Inom SAC skulle vi aldrig drömma om att godkänna ett avtalsbud över huvudet på medlemmarna. Bara de berörda medlemmarna själva kan fatta beslut i sådana frågor. SAC ser medlemmarna som kunniga, kompetenta och ansvarstagande myndiga personer.

[Läs mer]

10. Välj en visionär fackförening

Välj en fackförening som är fri i tanken, som inte räds att utmana rådande föreställningar och som kan stå upp även när det blåser snålt. Istället för att rulla på i gamla hjulspår utvecklar vi ständigt våra fackliga arbetsmetoder.

[Läs mer]