Kontakta oss

Uppsala LS 

Svartbäcksgatan 97 D (KV)

753 35 Uppsala
E-post: uppsala.ls@sac.se 
Telefon: 018-69 46 89
Fax: 018-69 22 65
Bankgiro: 5502-1281
 

Öppettider

Onsdagar kl 18-19. Telefonsvararen kontrolleras flera gånger i veckan

Lokalens ingång nås från Sköldungagatan.

Uppsala Social- och vårdarbetarsyndikat

E-post: sov.uppsala@sac.se

Psykiatrisektionen

E-post: psykiatri.uppsala@sac.se