Facklig Verkstad

Bok

Lokal facklig verksamhet
Uppsala LS har en egen lokal facklig verksamhet. Det betyder att om du som medlem får problem på ditt arbete, eller har frågor om din anställning är det LS du kontaktar.
Uppsala LS fackliga kommitté kontaktar ni enklast genom uppsala.ls(at)sac.se eller telefon 018-69 46 89.

Träffa den fackliga kommittén
Under verkstadstiden finns representanter för den fackliga kommittén närvarande för att tillsammans med besökande medlemmar diskutera problem som uppstått på arbetsplatsen. Har du och dina arbetskamrater frågor om er arbetssituation, vill lära dig mer om arbetsrätt eller vill komma i kontakt med förhandlingskommittén av annat skäl är detta ett utmärkt tillfälle.
Se kalendariet för vidare information om verkstadstider.