Starta en sektion

Sektionens syfte är att skapa en bättre arbetsplats för alla. Vi använder också den längre beteckningen "driftsektion". Det långsiktiga målet är att personalen ska överta driften av arbetsplatsen.

Tillbaka till startsidan

Uppstart
Om ni är minst tre medlemmar på arbetsplatsen kan ni starta en sektion. Ni håller ett konstituerande möte där ni antar stadgar och väljer en styrelse. Genom sektionen har ni facket i ryggen och beslutanderätten i era händer. Umeå LS förtroendevalda och andra aktiva medlemmar hjälper er att starta sektionen. Ni får facklig utbildning, förslag till stadgar, hjälp med att utforma sektionens flygblad och foldrar m.m. Att bygga en sektion är en rolig och lärorik process.

Verksamhet
Genom sektionen skaffar ni er de bästa möjligheterna att ena personalen och förändra villkoren. Sektionen bygger på ert ideella engagemang. Det finns inga betalda ombudsmän som blandar sig i sektionen, men däremot många kamrater som gärna ger råd och uppbackning. Ni erbjuds påbyggnadsutbildningar som stärker självförtroendet och styrfarten. Ni får hjälp med att värva fler arbetskamrater.

Rättslig ställning
Sektionen har förhandlingsrätt enligt 10 § medbestämmandelagen (MBL). Arbetsgivaren är skyldig att komma till förhandlingsbordet enligt 15 § MBL. Sektionen har rätt att vidta strejk, blockad och andra fackliga stridsåtgärder. Alla syndikalister har genom sina anställningsavtal rätt till lön och andra förmåner enligt kollektivavtal på arbetsplatsen. Även försäkringar som bygger på kollektivavtal omfattar alla anställda. Enligt arbetsmiljölagen ska skyddsombud utses på arbetsplatser med minst fem anställda. Syndikalister är ofta skyddsombud.

Gå vidare till Sektionens ledstjärnor

Tillbaka till startsidan