Nyheter & uttalanden

Den mest brännande frågan för Sveriges löntagare just nu är den fackliga stridsrätten. Se länk nedan.

Lagrådsremissen: hot mot stridsrätten kvarstår

.

FÖRSVARA STRIDSRÄTTEN

.

Vi stödjer Hamnarbetarförbundet!

.

Vi bygger en ny fackföreningsrörelse

.