Så betalar du

SACs bankgirokonto: 889-4800

Avgiften betalas i förskott alltså för den kommande månaden. Betalar du inte din avgift under en längre tid blir du utesluten. På den faktura du får via e-post ser du vilket OCR-nummer som ska anges. Om du skaffar autogiro anges istället personnumret. Beställ gärna autogiro enligt instruktionen här

Frågor om avgifter och betalning kan ställas till Umeå LS styrelse

Tillbaka till avgiftstabell