Försäkringar ingår ej

Du omfattas av försäkringar som baseras på kollektivavtal på din arbetsplats. Men ingen försäkring är knuten till själva medlemskapet i Umeå LS.

Tillbaka till avgiftstabell