Aktuell information

Viktigt att veta!

Nu i Coronas tidevarv, då företag lägger varsel. Det tar en tid från varsel läggs, och man blir arbetslös.

Mycket kan ske på vägen, det är inte säkert att alla som varslas blir uppsagda. Arbetsköparen tar till extra inför neddragningar, eller som nu i Coronakrisens spår.

Arbetsköparen måste kontakta berörda fack. Detta innebär att förhandling skall till även om det inte finns avtal. Är man inte fackansluten blir man lätt överkörd.

Det gäller när turordning skall upprättas, sist in först ut det är grundtanken. Det är inget som är givet, denna del är en förhandlingsfråga. Man skall inte gå med på vad som helst, utan hävda sin rätt.

Nu till det viktiga: Uppsägningstiden börja räknas först den dag du får skriftligt beslut om uppsägning. Hur lång uppsägningstiden är regleras i LAS (Lagen om Anställningsskydd)

Även regleras det i avtal som kanske försämrar vad LAS säger. Dina uppsägningstider kan variera beroende på hur länge du varit anställd. Är du föräldraledig börjar uppsägningstiden först när du kommer tillbaka.

Viktigt också under uppsägningstiden har du rätt att söka jobb på betald arbetstid. Du kan anmäla dig på Arbetsförmedlingen redan innan du är arbetslös. Men det är viktigt att du anmäler dig första dagen utan jobb, för att kunna få A-kassa.

Ta detta i beaktan för dig som är fackansluten eller inte. Du som inte är med i en facklig organisation. Gå med i Enköping – Heby Lokala Samorganisation av SAC (Syndikalisterna) Vi är en organisation där medlemmarna är det beslutande.

Kontakt E-post enkping-heby.ls@sac.se  Vi finns också på Facebook.