Kurs för syndikalistiska skyddsombud

Den 8:e maj arrangeras en kurs för syndikalistiska skyddsombud i Stockholm. Kursen kommer bestå av två delar där den ena riktas till nyvalda skyddsombud och den andra delen till de som gått grundutbildning och behöver fortbildning i rollen som skyddsombud. Kursen kommer även bestå utav erfarenhetsutbyte och diskussion om vad man kan göra som syndikalistiskt skyddsombud.

Den 8:e maj arrangeras en kurs för syndikalistiska skyddsombud i Stockholm. Kursen kommer bestå av två delar där den ena riktas till nyvalda skyddsombud och den andra delen till de som gått grundutbildning och behöver fortbildning i rollen som skyddsombud. Kursen kommer även bestå utav erfarenhetsutbyte och diskussion om vad man kan göra som syndikalistiskt skyddsombud.

Sista anmälningsdag är måndagen den 21 april. Hör av dig till din arbetsköpare om att du vill gå kursen. Hänvisa till SAC om det skulle bli problem med att få betald ledighet. Om det behövs kan SAC skicka studieintyg och kursinnehåll till arbetsköparen. Hör av dig om det uppstår frågor till studier@sac.se

Anmäl dig på: www.sac.se/sko15