Delta på SAC:s branschkonferens och LSORG i Örebro 18-19 april 2015!

I år kommer de två konferenserna äga rum samtidigt eftersom det är kongressår med SAC:s 31:a kongress till hösten. Branschkonferensen och LSORG äger rum i Örebro lördag-söndag 18-19 april och arrangeras i samarbete med Bergslagens LS.

 

SAC:S BRANSCHKONFERENS

På SAC:s branschkonferens 2015 bygger vi vidare på utbytet från tidigare branschkonferenser under 2014. Vi träffar syndikalister inom samma bransch och diskuterar situationen på arbetsplatserna för att hitta lösningar tillsammans. Bland programpunkterna kommer finns hur vi bygger och driver sektioner och syndikat, hur vi hanterar konflikter med arbetsköparna och internationellt utbyte med systerorganisationer. Målet med branschkonferensen är stärka branschorganiseringen inom SAC. Alla deltagare ska åka hem från branschkonferensen stärkta av erfarenheter från kamrater och med vetskapen om att vi är många som stöttar varandra.
 
LSORG

LSORG är en årlig organiseringskonferens för LS-aktiva medlemmar. Årets teman kommer vara: att starta och driva LS, öka LS synlighet och organisera utåtriktad verksamhet, bygg upp LS branschstruktur samt förhandlingsverksamhet, workshop i hur vi får en LS där vi tar tillvara på allas resurser- med mera! Inte minst är LSORG ett toppentillfälle att träffa andra LS-aktiva, utbyta tips, trix, tankar och idéer.
 
PRAKTISKA FRÅGOR OCH ANMÄLAN
 
Det är enkelt att resa till Örebro och vi blir många syndikalister som deltar. SAC står för resa, mat, boende och eventuell förlorad arbetsinkomst. Barnvakt kommer att ordnas för de som behöver. Anmäl ditt deltagande på Branschkonferensen eller LSORG genom att klicka på någon av länkarna nedan
 
När du anmält dig kommer du att få mer information om hur du bokar resa.
 
Sista anmälningsdag är 12 april 2015 men anmäl dig gärna redan nu.
Din anmälan via länken går till din lokala samorganisation (LS) och till SAC. Hör av dig till din LS om du vill ordna resa och deltagande tillsammans med andra i din LS. Du deltar som representant för din LS och din bransch.

Anmälan för branschkonferensen 2015 - Anmälan för LSORG 2015

Har du frågor gällande branschkonferensen eller LSORG är du välkommen att höra av dig till arrangörsgruppen på org15@sac.se  eller 08-522 456 32.