SAC tar strid för nya segrar

I fem dagar har vi i SAC Syndikalisterna samlats till kongress i småländska Holsbybrunn. Dagarna har använts till givande diskussioner och fattande av beslut som syftar till att stärka arbetarklassens positioner i ett allt hårdare klassamhälle.

Regeringens stenhårda klasspolitik gör att behovet av en fristående och stark syndikalistisk fackföreningsrörelse är större än någonsin.

Vi ämnar att ta strid för alla arbetare i Sverige. Medlet är arbetsplatsorganisering med syfte att bygga starka och stridbara arbetarkollektiv. Tiderna är hårda för arbetarklassen och vi kommer därför att verka för ett organisationsövergripande samarbete mot arbetsköparna och deras samarbetsorganisationer.

Vi ämnar vidare ta extra hård strid för de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden. Ett bevis för att vi menar allvar med denna intention är att SAC:s nyvalda arbetsutskott innefattar en papperslös medlem. Med detta visar vi vikten av att organisera alla arbetare med målsättning att gemensamt erbjuda ett så effektivt motstånd som möjligt.

Vi välkomnar därför fler strejker, fler blockader och applåderar varje tillfälle där arbetare tar strid. Det är genom strid vi har vunnit de rättigheter vi länge kunnat ta för givna. Det är därför med strid dessa nu måste försvaras för att därmed också lägga grunden för nya segrar.

SAC:s 29:e kongress 2009 valde Maria Karlsson till SAC:s fackliga samordnare, Anders Knutsson till SAC:s informationsorganisatör, Thomas Carlsson till SAC:s kassör och Mattias Pettersson till Arbetarens huvudredaktör.

SAC:s 29:e kongress