Videokafé 22 maj

Digitalt ideologiseminarium med föreläsning och diskussioner. Vad är den federalistiska principens betydelse för oss Syndikalister? är frågan vi ställer oss.Välkommen till Rödsvart videokafé lördagen den 22 maj klockan 13-16.

Detta sker i form av ett seminarium där vi kommer att titta närmare på den syndikalistiska federalistiska principen, hur den särskiljer sig från andra organisationsprinciper med begreppen federalism och konfederation i fokus och hur tanken utvecklats historiskt. 


Videokaféet kommer ha följande upplägg:

  • 
Presentationsrunda

  • Föreläsning av Andreas Sjögren, Stockholms LS

  • DiskussionDenna inbjudan går ut till alla inom SAC (lokalt, distrikt och centralt), till Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) och kamraterna på Arbetarens redaktion.


Deltagarna kommer att få en videolänk den 21 maj 


Frågor och anmälningar till stockholm.gotland.dk@sac.se

Arrangör: Stockholm-Gotlands distrikt av SAC