Utvidgade blockader av Berns

Fredagen och lördagen 7-8 maj samlades frivilliga blockadvakter från bl a SAC, LO och SUF för att informera om konflikten och uppmana gäster att solidarisera sig med de sparkade städarna och inte bryta blockaden.

På lördagen samlades trots regnvädret runt hundra personer utanför Berns. Några hade rest ända från Göteborg, Jönköping och Norrköping för att delta i blockaderna. Talkörer stämde upp i ”Bojkotta bojkotta bojkotta Berns”, ”Flexibilitet på våra villkor” och ”Nej till bemanningsföretag!” Uppskattningsvis vände några hundra gäster till busvisslingar och hurrarop.

En talare i megafon lovade att syndikatet aldrig kommer ge efter för Berns utpressning mot städarna och att blockaderna kommer fortsätta under våren och sommaren. ”– Att Berns tilldelats utmärkelsen Schyssta villkor av HRF belyser ett viktigt problem på dagens arbetsmarknad. Trots att Berns följer kollektivavtal för sina fast anställda har man genom åren tjänat pengar på att kunna exploatera papperslösa arbetare, haft städare med svarta löner och under flera år haft människor som utför arbete härinne under villkor som liknar modernt slaveri. Samma missbruk av bemanningsföretag som gjort detta möjligt har nu gjort det möjligt för Berns att välja och vraka vilka som skall få behålla sina jobb när bemanningsföretaget hävdar arbetsbrist. Som av en händelse har de som kämpat för sina rättigheter och som är med i facket valts bort, trots att de jobbat i flera år bakom Berns eleganta fasader.”

Berns har inte varit intresserade av några kompromisser eller att återkomma till förhandlingsbordet. Berns VD Yvonne Sörensen Björrud har istället enligt branschtidningen Restauratören talat på SHRs årsstämma och uppmanat alla medlemsföretag i Sveriges Hotell och Restaurangföretagare att inte ge efter för krav på bättre arbetsvillkor. Trots att blockaderna pågått sedan i februari och trots att Berns avbokat band och hållit stängt på första Maj, har företaget inte informerat om den pågående konflikten till de produktionsbolag och artister som bokat in evenemang på Berns. Hotell och restaurangsyndikatet har nu spridit information om de pågående blockaderna till de ansvariga för evenemang på Berns under våren och sommaren.

Polisen gick hårt fram under blockaden den 8 maj och försökte vid flera tillfällen bryta upp blockaden bland annat genom att köra på människor med två polispiketer och pressa ner blockadvakter på asfalten. Den stora insatsen, som kan ha varit kopplad till den enorma polisbevakningen av den s k "Utopikarnevalen" tidigare samma dag rimmade illa med neutralitetsprincipen på den svenska arbetsmarknaden. Stockholmspolisen bibehöll inte sin neutralitet i praktiken denna dag utan ställde sig på företagets sida i konflikten och utövade ett oprovocerat våld mot frivilliga blockadvakter från flera fackförbund.

Frågan om bemanningsföretagens urholkande av anställningsskyddet berör många arbetstagare. De nu sparkade städarna har förlorat sina jobb trots att arbetsbehovet kvarstår, trots de arbetat under flera år och gjort ett gott arbete. Berns har använt bemanningsstrukturen för att kringgå LAS – Lagen om Anställningsskydd. Syftet har varit att motverka facklig organisering på arbetsplatsen. En annan del av problemet med bemanningsföretagen är exploateringen av papperslösa arbetare. Utnyttjandet av papperslösas utsatta situation sker ofta på bemanningsföretag som säljer billiga tjänster och ansvarsfrihet till etablerade företag. Företag som Berns kan hålla sig med billig arbetskraft, se mellan fingrarna på deras arbetsvillkor och sedan hävda ansvarsfrihet. Senast 2007 gick syndikatet till strid mot Berns salonger för att papperslösa städare blivit utnyttjade på nöjespalatset via ett bemanningsföretag.

SAC Syndikalisterna är det enda fackförbund som värnar papperslösa arbetares rättigheter och hotell och restaurangbranschen i Stockholm är en av de branscher där exploateringen av papperslösa är som störst i Sverige.  

För mer information, kontakta: registro@sac.se, 0852245631.