Universitetssektionerna

Visste du att det finns fyra universitetssektioner i LS av SAC? Genom dem kan såväl studenter som anställda driva intressefrågor. Just nu finns det aktiva sektioner på Umeå, Stockholms, Uppsala och Göteborgs universitet.

LS av SAC organiserar på fyra av Sveriges universitet och här följer några kortare kommentarer från tre av dem. Kontakta din LS för mer information.

Umeå universitetssektion har under hösten arbetat fram material till en långsiktig kampanj mot den individuella lönesättningen på universitetet. Kampanjen ska fokusera på en fakultet åt gången med start på humanistisk fakultet nästa termin. Sektionen har deltagit i en paneldebatt med Saco/Sulf och ST för nya doktorander på institutionen för idé- och samhällsstudier. Doktorandmedlemmar har också organiserat och skapat opinion mot de skiktade lönerna.
– Det kollektivavtalsslutande facket, Saco, frångick i oktober tidigare praxis och tecknade ett löneavtal som endast tillämpas på Saco-medlemmar. Medlemmar i andra fack och oorganiserade doktorander har inte fått samma lönelyft. Avsikten från universitetsledningens sida verkar vara att premiera ”sitt” servila fack. Universitetet har till resterande doktorander således en innestående och växande löneskuld, meddelar Umeå universitetssektion.

Stockholms universitetssektion håller just nu på med löneförhandlingar. Tillsammans med kårföreningen Syndikalistiska studenter har sektionen nyligen haft ett informationsbord vid ett par arrangemang och i september arrangerade man också en debatt mellan den amerikanske radikale ekonomen Robin Hahnel och Svenskt näringslivs Stefan Fölster med rubriken "Marknaden – hur effektiv är den egentligen? Hur skulle ett alternativ kunna se ut?". Debatten skedde i samarbete med Parecon Sverige och tankesmedjan Cogito.

Uppsala studentsektion är nybildad sedan i december. Sektionen organiserar studenter och förbereder medlemmarna inför arbetslivet genom studiecirklar i fackliga rättigheter men även politisk debatt om samhället. Uppsala är en studentstad och det finns bra grogrund för studentorganisering.

Kontakta din LS om du är student eller anställd på något av universiteten.